Quạt cây lửng

Showing all 11 results

Quạt cây lửng – quạt cây thấp có thể co rút thay đổi chiều cao

Quạt cây lửng là quạt cây dạng thấp, có thể thay đổi chiều cao nhưng không cao bằng quạt cây thông thường, ưu điểm đa năng, tùy biến cao, gọn nhẹ, dễ di chuyển.

Chuyển lên trên