Quạt sàn Tefal VH686790 có 3 tốc độ điều chỉnh bằng núm vặn

Quạt sàn Tefal VH686790 có 3 tốc độ điều chỉnh bằng núm vặn

Quạt sàn Tefal VH686790 có 3 tốc độ điều chỉnh bằng núm vặn

Quạt sàn Tefal VH686790 có 3 tốc độ điều chỉnh bằng núm vặn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên