Hướng chụp từ trên xuống của quạt điều hòa Baretti DB740 khi mở nắp( gần )

Hướng chụp từ trên xuống của quạt điều hòa Baretti DB740 khi mở nắp( gần )

Hướng chụp từ trên xuống của quạt điều hòa Baretti DB740 khi mở nắp( gần )

Hướng chụp từ trên xuống của quạt điều hòa Baretti DB740 khi mở nắp( gần )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Chuyển lên trên