Bán và lắp đặt máy làm mát không khí sumika k500

Bán và lắp đặt máy làm mát không khí sumika k500